Proiecte Socio-Culturale

ÎN DERULARE :

,,Călător în ţara cuvintelor ’’

în parteneriat cu Şcoala Tătăruşi, Şcoala Pietrosu

Scopul proiectului :

-desfăşurarea unor activităţi pentru educarea interesului fată de lectura elevilor şi pentru formarea unei atitudini pozitive fată de carte, comoară de învăţătură.

Grupul tintă căruia i se adresează: elevi, cadre didactice, bibliotecar, părinţi, comunitate.

,,Pasi spre clipe fericite ’’

în parteneriat cu

Consiliul Local Tătăruşi

Şcoala Pietrosu

Biserica Sf. Vasile din satul Pietrosu

Biserica Sf. Constantin si Elena din satul Vâlcica

Căminul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruşi

Dispensarul Uman Tătăruşi

Agenţi economici

Postul Tv Activ

,,O raza de lumina ’’

în parteneriat cu :

Consiliul Local Tătăruşi

Şcoala Tătăruşi

Biserica Sf Nicolae din Tătăruşi

Căminul Cultural Al. Vasiliu Tătăruşi

Agenţi economici

Postul Tv Activ

Scopul proiectelor :

-sprijinirea morală şi financiară a bătrânilor bolnavi şi singuri, cu nevoi materiale sau sociale speciale, prin implicarea elevilor în acţiuni caritabile

-includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa comunităţii locale prin activităţi desfăşurate în comun

-încurajarea elevilor, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa şi devotamentul, prin participarea lor la proiecte de acţiune comunitară

Grupul ţintă căruia i se adresează :

-Beneficiari direcţi –bătrânii din satul Pietrosu şi Tătăruşi

-Beneficiari indirecţi –elevii voluntari, cadre didactice implicate în proiect, bibliotecar ,oficialităţi locale, părinţii, comunitatea locală.

,,Ne jucăm şi învăţăm împreună’’

în parteneriat cu

Consiliul Local Tătăruşi

Şcoala Pietrosu

Biserica Sf Vasile din satul Pietrosu

Agenţi economici

Postul Tv ,,Activ’’

,,Împreună vom reuşi’’

în parteneriat cu :

Consiliul Local Tătăruşi

Şcoala Tătăruşi

Căminul Cultural Al. Vasiliu Tătăruşi

Agenţi economici

Postul Tv Activ

Scopul proiectelor :

-sprijinirea integrării sociale a copiilor cu CES din comunitate

-sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilităţi printr-un proces de normalizare a vieţii acestora

-promovarea, în comunitate, a principiului toleranţei şi solidărităţii

Grupul tintă căruia i se adresează :

-Beneficiari direcţi :

elevii cu CES cuprinşi în Programul de integrare

preşcolari cu dizabilităţi din satele Tătăruşi şi Pietrosu

-Beneficiari indirecţi :voluntari, părinţi, cadre didactice, comunitatea, societatea


Proiecte Derulate

,,Biblioteci rurale centenare
realizat în parteneriat cu :
Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi ’’ Iaşi
Consiliul Local TătăruşiScopul proiectului : înzestrarea şi revigorarea bibliotecii comunale.
Grupul ţintă căruia i s-a adresat : elevi , părinţi ,cadre didactice , oficialităţi , comunitate .,,Destin de copil ’’
realizat în parteneriat cu :
Biblioteca Judeţeană Iaşi
Primăria Tătăruşi

având ca temă perspectiva copilului din mediul rural .
Obiectivele proiectului au fost :
• evitarea abandonului scolar
• pregătirea copiilor şi tinerilor pentru integrarea în societate
• dotarea bibliotecilor comunale cu carte pentru copii şi tineret
• manifestări culturale prin care s-a urmărit :
• informarea asupra drepturilor copilului
• educarea educatorilor (părinţi ,cadre didactice , bibliotecar , oficialităţi locale )
• sensibilizarea societăţii civile asupra problemelor actuale ale satului românesc (întreprinzători particulari , oameni de afaceri ş.a.)
• conştientizarea ideii conform căreia cartea rămane un factor important integrator în Comunitatea Europeană ).
Grupul tintă căruia i s-a adresat : părinţi, copii, tineri, cadre didactice, oficialiatăţi locale, asistenţi sociali.,,Fii informat ! Fii castigat !’’
realizat în parteneriat cu :
Biblioteca judeţeană ,,Gh. Asachi
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi
Organizaţia Salvaţi Copiii Iaşi
Şcoala Tătăruşi
Şcoala Pietrosu
Proiectul a avut ca temă promovarea drepturilor copilului şi prevenirea consumului de droguri în mediul rural.
Scopul proiectului :
-desfăşurare de sesiuni de informare a copiilor şi tinerilor pe tematica drepturilor copilului şi educaţiei pentru sănătate
-desfăşurare de sesiuni de informare pentru părinţi şi profesori privind drepturile copilului şi educaţie pentru sănătate
-organizarea de activitati extrascolare (concursuri ,expozitii etc )in randul elevilor
-asigurarea suportului informaţional în domeniul drepturilor copilului şi educaţiei pentru sănătate
Grupul ţintă căruia i s-a adresat : copii şi tineret , părinţi , profesori , asistenţi sociali .


,,Punti intre sat si oras ’’
realizat în parteneriat cu :
Liceul Teoretic ,,M. Costin ’’ Paşcani
Şcoala Tătăruşi
Scopul proiectului :
-cunoaşterea unor instituţii culturale din Tătăruşi şi familiarizarea copiilor cu preocupările acestora în cadrul comunităţii
-prezentarea folcloristului tătăruşean Al. Vasiliu
-interrelaţionarea elevilor din cele două şcoli prin desfăşurarea în comun a unor activităţi
-educarea elevilor în spiritul valorificării optime a timpului liber , pentru o societate mai bună.
-donaţie de jucării din partea elevilor păşcăneni pentru ludoteca din cadrul bibliotecii Tătăruşi.
Grupul tintă căruia i s-a adresat : elevilor de la cele două şcoli ,cadre didactice implicate , bibliotecar, părinţi, comunitate. 

B T by Blogger