19 august 2010

CODUL ETIC AL BIBLIOTECARULUI

Prezentul cod etic consfinteste principiile fundamentale ale unei profesii independente. Codul etic se refera la obligatiile bibliotecarului fata de profesie, fata de institutia bibliotecii si fata de utilizatori.
Obligatii fata de profesie:
 • sa fie animat de un crez sincer si un interes maxim pentru profesia sa
 • sa-si onoreze profesia constientizând rolul social-educational major al acesteia sa vegheze si sa militeze cu pasiune si devotament pentru cinstirea demnitatii si nobletei profesiunii de bibliotecar
 • sa-si îndeplineasca misiunea fara avantaje nejustificate si fara profit necuvenit
 • sa-si exercite profesia în respectul valorilor de competenta, profesionalism si eficienta
 •  sa ofere servicii de înalta calitate, în concordanta cu indicatorii de performanta specifici, folosind în mod optim resursele de care dispune
 •  sa promoveze principiul de învatare pe toata durata vietii pentru a-si îmbunatati propriile competente si pe cele ale unor categorii cât mai largi de utilizatori ai serviciilor de bibliotea
 • sa se opuna oricarei tentative de cenzura informationala
 •  sa manifeste respect si corectitudine fata de toate persoanele si organizatiile cu care coopereaza în exercitarea profesiei.

Obligatii fata de institutia bibliotecii:
 • sa fie loial institutiei bibliotecii
 • sa cunoasca si sa participe la elaborarea strategiei si la realizarea politicilor publice ale bibliotecii
 • sa protejeze, sa îmbogateasca si sa valorifice stiintific patrimoniul bibliotecii
 •  sa promoveze eficienta, diversificarea si independenta serviciilor bibliotecii ca instrumente ale democratiei
 • sa actioneze în scopul mentinerii si dezvoltarii cooperarii si a bunei întelegeri între toate tipurile de biblioteci
 • sa sustina demersurile de asociere si parteneriat ale bibliotecii cu alte institutii
 • sa se implice activ si novator în viata comunitatii sa promoveze biblioteca drept institutie primordiala cu rol cultural, informational, educational si social
 • sa nu se afle într-o situatie de conflict de interese si sa nu folosesca institutia si resursele acesteia în interes personal
 • sa-si exercite profesia astfel încât sa contribuie la ridicarea prestigiului acesteia.

Obligatii fata de utilizatori:
 • sa asigure accesul liber si nelimitat al publicului la informatii si documente si sa ofere servicii de înalta calitate tuturor utilizatorilor
 • sa trateze pe toti utilizatorii cu egal respect, indiferent de etnie, rasa, vârsta, statut social, religie, sex, convingeri religioase sau politice
 • sa ofere informatii complete, obiective si impartiale, neconditionate de punctele de vedere, ideile sau valorile personale, nici de ingerinte politice sau interese economice
 • sa insufle utilizatorilor simtul raspunderii pentru conservarea patrimoniului bibliotecii
 • sa respecte intimitatea utilizatorilor, sa garanteze confidentialitatea datelor personale ale acestora, a informatiilor solicitate si a surselor consultate.

Fiecare bibliotecar, indiferent de atributiile specifice pe care le are în cadrul bibliotecii, are datoria sa adere la principiile fundamentale ale codului si sa constietizeze faptul ca este responsabil de respectarea prevederilor acestuia.

Prezentul Cod Etic al Bibliotecarului a fost adoptat de Conferinta Generala
a Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România,
Gura Humorului, 22-24 aprilie, 2010.

Un comentariu:

Introduceti comentariul dvs. aici

 

B T by Blogger