20 martie 2013

Alexandru Vasiliu

Alexandru Vasiliu –Tătăruşi

,, să se ştie pe ici pe colea că şi satul nostru Tătăruşi se află pe lume şi că din satul nostru se poate culege ceva din ştiinţa poporuluiAlexandru Vasiliu –Tătăruşi s-a născut pe 15 ianuarie 1876 .
A urmat primele clase de şcoala primară in satul natal ,apoi a continuat doi ani la Şcoala primară din Fălticeni .
Între anii 1890-1895 ,a fost elev la Şcoala normală ,,Vasile Lupu ’’ din Iaşi .
La 1 octombrie 1895 ,intră în învăţământ în satul natal ,învaţătorul Alexandru Vasiliu –Tătăruşi ,profesând până la ieşirea la pensie ,la cerere ,la 15 septembrie 1829 .
A fost un colaborator al revistei ,,Şezătoarea ’’ ,care apărea la Fălticeni sub conducerea lui Arthur Gorovei ,şi a fost membru Fondator al revistei ,,Ion Creangă ’’ din Bârlad si al gazetei ,,Răvaşul poporului ’’ din Fălticeni .
A fost un strălucit dascăl ,apreciat atât de săteni cât şi de diriguitorii învăţământului din acele timpuri .
Născut fiind si trăind in rândul sătenilor ,Alexandru Vasiliu- Tătăruşi a indrăgit nespus de mult graiul ,datinile si porturile acestora ,după cum însuşi mărturiseşte in prefaţa la volumul ,, Cântece ,urături si bocete de-ale poporului ’’ : ,,Eu fiind fiu de sătean ,trăind între săteni ,suferind amarurile ,bătândumă si pe mine multe vânturi încă de când eram copil mic am invăţat a cânta şi din copilărie am prins dragoste de cântece de jale cari cântate la socoteala lor îmi umpleau ochii de lacrimi
Pentru a fi ,,mântuite de la pieire ,Alexandru Vasiliu a cules cântece ,poveşti ,bocete urături ,cimilituri din Tătăruşi ,pe care le-a publicat în două volume .
În anul 1909 ,apare la Bucureşti culegerea ,,Cântece ,urături şi bocete de-ale poporului ” iar în anul 1927 Academia Română publică volumul ,, Poveşti şi legende .
În anul 1978 ,apare volumul ,,Focul cel mare cuprinzând însemnări din război ale lui Alexandru Vasiliu .
Spre cinstirea memoriei ilustrului înaintaş ,tătăruşenii au hotărât ca în prezent căminul cultural din comuna Tătăruşi să-i poarte numele .
În anul 1995 ,s-a lansat Festivalul folcloric ,,Alexandru Vasiliu –TăTăruşi ,iar in anul 1998 ,cu prilejul manifestarilor dedicate împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentara a comunei s-a dezvelit un bust al lui Alexandru Vasiliu .
Sunt gesturi de recunoştinţă pentru cel care a făcut ca numele comunei noastre să fie rostit în Academia Romănă , iar creaţiile tătăruşenilor să rămână nemuritoare .
Imaginea lui Alexandru Vasiliu-Tătăruşi este încă vie in mintea tătăruşenilor ,un exemplu convingător putând fi şi stihurile următoare compuse de prof .Dumitru Gafiţa :

Lui Alexandru Vasiliu

Şi azi îl văd trecând pe uliţi
Mânat din suflet de dragoste şi dor
Cu fluierul în trăistuţă în portul mândru de la ţară
Bătrânul –nvăţător .
Mai cheamă pe o prispă
Vreun moş cu albe plete
Şi în jurul lor s-adună
În horă nevăzută
Ilene Cosânzene
Şi primprejur de casă
S-adună-n grab flăcăii
Cu ochii –s la Ilene ,
Păzindu-le în taină
De duhuri şi de zmei
Si nopţile de iarnă
Ei povestesc din seară până-n zori
Si-n jurul lor s-adună ca s-asculte
Bătrâni cu albe plete şi fete şi feciori
Şi-n murmurul de fluier
S-aştern poveşti şi doine şi cântece şi bocet
Cu trudă şi migală pe foaia de hârtie
Şi vremea-ncet le duce
Pe toate-n veşnicie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Introduceti comentariul dvs. aici

 

B T by Blogger